3.20.2012

„Już wiosna podrosła…” w pierwszy dzień wiosny 21 marca„Już wiosna podrosła…”
Wystawa specjalna w Fotoplastikonie Warszawskim

W pierwszy dzień wiosny Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do Fotoplastikonu Warszawskiego (al. Jerozolimskie 51) na wstawę specjalną: „Już wiosna podrosła…”, czyli piosenki Kabaretu Starszych Panów w rysunkach Ernesto Gonzalesa. „Kaziu zakochaj się”, „Jeżeli kochać to nie indywidualne” i „Tango Kat” – te i wiele innych trójwymiarowych obrazów do zobaczenia 21 marca 2012 roku.

Prezentowane rysunki to ilustracje najnowszego wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego – „Ze śpiewnika Starszych Panów”. Oprawę słowno-muzyczną wystawy stanowić z kolei będą radiowe nagrania Kabaretu Starszych Panów, pochodzące z wydawnictwa Muzeum – „Radiowy Kabaret Starszych Panów”.

„Już wiosna podrosła i bzami tchnie.
Kaziu, Kaziu, Kaziu zakochaj się”

Brak komentarzy: