6.09.2009

I nagroda kategoria Łazienki Królewskie


I nagroda w konkursie
„Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”
Kategoria: Łazienki Królewskie
Piotr Lewicki, Julian Nieciecki
Grupa pod kierunkiem Mikołaja Kwiecińskiego i Michała Adamczyka

Brak komentarzy: