6.09.2009

I nagroda kategoria Skwer Hoovera


I nagroda w konkursie
„Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”
Kategoria: skwer Hoovera
Anna Grzeszek, Karolina Gajda
Grupa pod kierunkiem Mikołaja Kwiecińskiego i Michała Adamczyka

Brak komentarzy: