6.09.2009

I nagroda kategoria Dworzec Centralny

I nagroda w konkursie
„Fotoplastikon w przestrzeni miejskiej”
Kategoria: Dworzec Centralny
Katarzyna Jóźwik, Barbara Grzeszek
Grupa pod kierunkiem Mikołaja Kwiecińskiego i Michała Adamczyka

Brak komentarzy: